Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Aiheuttavatko tuulivoimalat melua?

Lähes kaikesta ihmisen toiminnasta syntyy ääntä, niin myös tuulivoimasta. Mikäli ihminen kokee äänen häiritseväksi, ääni lasketaan meluksi. Ihmisten on siedettävä jonkin verran toistensa aiheuttamia ääniä. Esimerkiksi suuri osa suomalaisista altistuu päivittäin liikenteen melulle. Ihmiset ovat yksilöllisiä melun kokemisen suhteen.

Tuulivoimaloiden ääni on uudenlainen elementti suomalaisten äänimaisemassa. Vieras äänilähde herättää helposti kysymyksen siitä, onko tuulivoimaloiden ääni jotenkin haitallisempaa kuin muut äänet. Uudet ja uudenlaiset äänilähteet koetaan yleensä häiritsevämmäksi kuin jo olemassa olevat ja ennestään tutut äänet. Tuulivoimaloiden aiheuttamat melutasot ovat yleisesti selvästi pienempiä kuin melutasot esimerkiksi vilkkaiden teiden ja katujen läheisyydessä. Tutkimusten mukaan tuulivoimalan äänessä ei myöskään ole mitään sellaista komponenttia, jota ei jo olisi meitä ympäröivissä äänilähteissä.

Ihmistoiminnoille sallittavista melutasoista säädetään Suomessa melutasoja koskevina ohjearvoina, joita sovelletaan maankäytön suunnittelussa, uusien toimintojen suunnittelussa ja lupakäytännöissä. Ohjearvot on asetettu siten, että niiden mukaiset tasot eivät aiheuta kohtuutonta haittaa tai häiriötä.

Kuitenkin, vaikka äänitasot alittaisivat selvästi toiminnalle asetetut ohjearvot, voi joku kokea äänen häiritseväksi. Tuulivoima-alueiden tapauskohtainen ja huolellinen äänimallinnus onkin onnistuneen hankekehityksen edellytys.

Lähteet:

Hongisto & Oliva 2017