Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Kuinka lähelle asutusta tuulivoimalan voi rakentaa?

Tuulivoimaloiden sopiva etäisyys asutuksesta riippuu alueen maastosta, alueelle suunnitellusta tuulivoimalasta ja alueen muusta käytöstä. Tuulivoimalan äänen kantautuminen asutukseen sekä valon ja varjon vaihtelu asuinrakennusten pihassa arvioidaan aina tapauskohtaisesti mallinnuksilla. Mallinnustuloksia arvioidaan voimassaoleviin ohjearvoihin.

Pientuulivoimalaitosten etäisyyttä asutuksesta ei ole näin tarkasti määritelty. Niiden osalta rakennus- ja toimenpideluvat ja niihin liittyvä naapurien kuulemismenettely on katsottu riittäväksi.

Lähteet:

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016
OH 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista