Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Mikä on tuulivoimalan elinkaari ja voiko ne kierrättää?

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on 20 – 25 vuotta. Tekniikan kehitys on tähän asti ollut niin nopeaa, että voimalaitosten taloudellinen käyttöikä on kuitenkin usein jäänyt teknistä käyttöikää lyhemmäksi, ja samoille paikoille on rakennettu uusia suurempia ja tehokkaampia voimaloita ennen 20 vuoden täyttymistä.

Minne sitten käytetyt voimalaitokset joutuvat? Lähes 80 prosenttia koko tuulivoimalasta on kierrätettävissä. Voimaloiden metallikomponenttien (teräs, kupari, alumiini, lyijy) osalta kierrätysaste on jo nykyisin hyvin korkea, yleensä jopa lähes 100 %.

Betoniperustukset voidaan jättää paikoilleen, jos alueen teollisena alueena käyttö jatkuu, tai ne kerätään ja murskataan täyttömaaksi tai kaatopaikalle. Itse turbiinin sisältävät mekaaniset ja sähkötekniset laitteet romutetaan ja hyödynnettävät aineet otetaan talteen samaan tapaan kuin muistakin koneista. Muoviosat voidaan hyödyntää energiajätteenä.

Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat lavoissa käytetyt lasikuitu- ja epoksimateriaalit, joiden uusiokäyttö ei sellaisenaan vielä ole mahdollista. Näin ollen lavat pitää toimittaa jätteenkäsittelylaitokselle, jossa ne murskataan, ja murska sijoitetaan keräilyalueelle. Lapajätteestä on myös alettu tekemään uusia materiaaleja, joiden avulla lasikuitujäte saadaan hyötykäyttöön. Lue lisää artikkelista Lapojen uusi elämä.

Lähteet:

B Nalukowe et al, Life Cycle Assessment of a Wind Turbine
Vestas, 2005, Life cycle assessment of offshore and onshore sited wind power plants based on Vestas V90-3.0 MW turbines. Retrieved on 20/05/2006