Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Miksi tuulivoimaa ei rakenneta kauas asutuksesta?

Tuulivoima-alueen valinnassa punnitaan tuotantokustannusten lisäksi vaikutukset ihmistoimintoihin ja luontoon. Tuulivoimahanke tarvitsee toteutuakseen kattavan teknisen infrastruktuurin (tiestö, sähköverkko) olemassaolon. Jo asutuilla paikoilla tämä infrastruktuuri on yleensä jo valmiiksi olemassa, jolloin tuotetun sähkön tuotantokustannukset pysyvät alhaisempina. Myös yhteiskunta hyötyy edullisesta sähköstä.

Tuulivoima muuttaa maisemaa ja siitä syystä on luonnollista, että sitä suunnitellaan alueelle, jossa maisema on jo valmiiksi ihmisen muokkaama. Rakennetuilla alueilla tuulivoimaloiden ääni ei myöskään nouse samalla tavalla huomion arvoiseksi tekijäksi kuin erämaan hiljaisuudessa.