Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Millä tavalla tuulivoimaa tuetaan Suomessa?

Tuulivoimaa, metsähaketta, biokaasua ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa on tuettu Suomessa vuodesta 2011 alkaen uusiutuvan energian syöttötariffilla. Syöttötariffin tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia. Järjestelmä sulkeutui tuulivoiman osalta 1.11.2017, jonka jälkeen tuulivoimahankkeet eivät voi hakeutua tariffiin piiriin.

Puupolttoainevoimaloiden ja biokaasun osalta syöttötariffijärjestelmä aiotaan sulkea vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2018 aikana aiotaan tarkastella metsähakkeen tariffijärjestelmän jatkoa. Tuulivoimalle, biokaasulle ja puupolttoainevoimaloille tukea maksetaan 83,50 euroa megawattitunnilta 12 vuoden ajan tariffiin pääsemisestä. 

Energia- ja ilmastostrategian päivityksessä vuonna 2016 päätettiin ottaa Suomessa käyttöön uusiutuvalle sähköntuotannolle tuotantotuen kilpailutus, jossa vain halvimmat teknologiat ja hankkeet saavat tuen. Käytännössä kilpailutus tarkoittaa sitä, että viranomainen kertoo kuinka suurta uusiutuvan sähkön vuosituotantoa milläkin kilpailutuskierroksella (TWh) tavoitellaan. Uusiutuvan sähkön tuottajat jättävät hankkeestaan tarjouskilpailun määräaikaan mennessä tarjouksen, jossa mm. määritellään mistä hankkeesta on kyse, paljonko se tuottaa vuodessa sähköä (MWh) ja kuinka paljon tukea (€/MWh) tuottaja tarvitsee.

Tarjouskilpailun määräajan mentyä umpeen viranomainen laittaa tarjoukset järjestykseen halvimmasta kalliimpaan, ja tuen piiriin pääsevät halvimmasta päästä alkaen hankkeet siihen asti, kunnes tuotantotavoite on saavutetaan.

Vuoden 2018 kilpailutuskierroksella myönnettiin tuotantotukea hankkeille, joiden yhteenlaskettu vuosituotanto tulee olemaan 1,36 TWh. Tämä vastaa karkeasti 580 000 kerrostalokodin vuosikulutusta ja noin 1,6 % Suomen sähkönkulutuksesta. Kaikki osallistuneet 26 tarjousta koskivat tuulivoiman tuotantoa. Myönteinen päätös annettiin seitsemälle ja kielteinen 19 hankkeelle.

Tuotantotuen kilpailutuksessa voittaneiden tarjousten hinta kertoo, että maatuulivoiman tuotantokustannukset ovat hyvin lähellä tämän hetken markkinahintaa, tai jopa sen alle. Kallein kilpailutuksessa pärjännyt tuulivoimahanke saa sähkön hinnan päälle maksettavaa tukea 3,97 €/MWh silloin, kun sähkön hinta on 30 €/MWh tai sen alle. Sähkön hinnan noustessa yli 33,97 €/MWh, tukea ei enää makseta. Alin hyväksytty tarjous oli 1,27 €/MWh. Nyt kilpailutetun tuen kustannukset jäävät siis yhteiskunnalle pieniksi, mutta sen avulla tuulisähkön vuosituotanto lisääntyy Suomessa lähes viidenneksellä nykyisestä 5,7 TWh tuotannosta.