Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Mistä muodostuvat tuulivoiman kustannukset?

Tuulivoiman kustannukset muodostuvat investointikustannuksista sekä käytön aikaisista huolto- ja käyttökustannuksista. Polttoainekustannuksia tuulivoimassa ei ole. Nyrkkisäännön mukaan maatuulivoiman investointikustannukset ovat noin 1500 – 1700 €/kW, merituulivoimalaitoksissa 1,5 - 2 kertaa näin suuret (Syöttötariffityöryhmän väliraportti, 2009).

Harvalla toimijalla on takataskussaan investoinnin mahdollistavia taloudellisia resursseja ja tuulivoimahankkeet rakennetaan lainarahoituksella. Rahoituskustannukset voivat olla jopa 40 prosenttia hankkeen tuotantokustannuksista. Tuulivoiman tuotantokustannusten kannalta onkin erittäin olennaista, millä ehdoin lainaa saa. Mitä suurempi oman pääoman osuusvaatimus ja mitä korkeampi lainan korko ovat, sitä korkeammat ovat tuulivoiman tuotantokustannukset. Tästä syystä investointiympäristön riskittömyydellä on suuri merkitys tuotantokustannusten määräytymiseen: Riskialtis ja heittelevä investointiympäristö tarkoittaa myös suurempia rahoituskustannuksia

Vuotuiset kunnossapitokustannukset ovat 1,5 - 3 % luokkaa investointikustannuksista (tai 12 - 18 EUR/MWh) (Syöttötariffityöryhmän väliraportti, 2009). Mitä suurempi tuulivoimapuisto, sitä edullisempaa on voimalaitosten ylläpito. Merituulivoimapuistoissa huoltokuluja lisää erikoiskaluston tarve kuljetuksissa, sekä ajoittainen vaikeapääsyisyys. Muut käyttökustannukset, vakuutukset ym. ovat pieni osa huoltokustannuksista.

Tuulivoiman tuotantokustannuksiin (€/kWh) vaikuttaa investointikustannusten ja käyttö- ja kunnossapitokustannusten lisäksi se, kuinka palon tuulivoimala tuottaa energiaa ja mikä voimalan elinikä on.

Lähteet:

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Syöttötariffityöryhmän väliraportti, 2.4.2009
Wind energy, the Facts, vol 2, EWEA