Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Miten SF6-kaasu liittyy tuulivoimaan?

Rikkiheksafluoridi eli SF6 on voimakas kasvihuonekaasu, joka kuuluu fluorattujen kasvihuonekaasujen luokkaan (F-kaasut). Ympäristöministeriön mukaan valtaosa Suomen F-kaasujen päästöistä on peräisin kylmä- ja ilmastointilaitteista. Seuraavaksi suurimpana päästölähteenä ovat aerosolien ja yksikomponenttisten saumaeristeiden käyttö. Muiden lähteiden osuus päästöistä on vähäisempi. Yksi vähäisempi päästölähde on sähköntuotanto, jossa SF6-kaasua käytetään kytkinlaitteissa estämään laitteistoa vahingoittavan valokaaren syntymistä.

Tuulisähköntuotannossa SF6-kaasua käytetään sähkön siirron 20-30 kV (kilovoltin) kytkinkojeistoissa ja sähköasemien kytkinlaitoksissa, kuten missä tahansa sähkön siirrossa. Kytkinlaitteita tarvitaan aina sähköntuotannossa ja -siirrossa, tuotetaan sähkö millä tavalla tahansa. Kytkinlaitoksia on käytössä myös muualla teollisuudessa, kuten metsä-, kemian- ja terästeollisuudessa. SF6-kaasun käyttö on siis yleisesti koko energiantuotantoa ja kaikkea sähkön siirtoa koskeva, ei pelkästään tuulivoimatuotantoon liittyvä asia. SF6-kaasun käytölle etsitään koko ajan korvaavia menetelmiä ja kytkinlaitoksissa käytetään jo nyt myös ilma-/tyhjiöeristystä.

F-kaasupäästöt kaasulähteittäin 2017

Lähde: Ympäristöministeriö 2019

Ympäristöministeriön tilaston mukaan sähkönjakelulaitteiden F-kaasupäästöt vuonna 2017 vastasivat 0,01 Mt CO2-ekvivalenttia (ks. taulukko). Suomen vuoden 2018 tuulivoimatuotanto (6 TWh) vähentää maamme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 4,2 milj.tonnia CO2-ekvivalenttia. Eli verrattaessa tuulivoiman tuomia ilmastohyötyjä kaikkien (ei vain tuulivoimaloiden) sähkönjakelulaitteiden synnyttämiin SF6-kaasupäästöihin, voidaan saada mittakaavaa päästöihin.

Lisäksi on hyvä muistaa, että tuulivoiman osuus Suomen sähkönjakelussa käytössä olevasta SF6-kaasusta on pieni: vuonna 2018 kaikessa sähkön siirrossa oli SF6-kaasua 142 000 kg (Energiateollisuus ry 2018). Yhdessä tuulivoimalassa SF6-kaasua on muutama kilo riippuen kytkinvalmistajan tuotteesta. Yhteensä Suomen 700 tuulivoimalassa olisi siis yhteensä tuhat – kaksi tuhatta kiloa SF6-kaasua, joka vastaa noin prosenttia kaikesta sähkönsiirron SF6-kaasusta. Tämä siis, mikäli kaikissa Suomen tuulivoimaloissa olisi SF6-kaasua sisältävät kytkimet, eikä tyhjiökytkimiä olisi ollenkaan käytössä.

SF6-kaasun käyttöä seurataan

Energiateollisuus ry on seurannut SF6-kaasun käyttöä ja päästöjä Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Tilastoista näkee, että Suomessa energiantuotannon SF6-kaasun käyttö on tilastoinnin aikana kasvanut merkittävästi, mutta päästöjen määrä on vähentynyt. Päästöjen laskun taustalla on aiempaa vakavampi suhtautuminen kaasuihin ja pyrkimys päästöjen minimointiin. SF6-kaasulle etsitään myös koko ajan korvaavia menetelmiä ja kytkinlaitoksissa käytetään jo nyt myös ilma-/tyhjiöeristystä.

Milloin vuoto on mahdollinen?

Vuotoja pyritään välttämään tekemällä SF6-säiliöt ja kytkinlaitteet niin tiiviiksi kuin mahdollista. Periaatteessa vuoto on mahdollista säiliö rikkoontuessa onnettomuudessa, tai mikäli voimalassa sattuisi räjähdys tai tulipalo. Tuulivoimaloimaloiden kuljetuksiin ja operoinnin turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota, jolloin vuodon mahdollisuus jää marginaaliseksi. Kun tuulivoimala tulee elinkaarensa päähän ja puretaan, SF6-kaasua sisältävät kytkinlaitteet toimitetaan takaisin valmistajalle kierrätystä ja SF6-kaasun talteenottoa varten.