Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Onko tuulivoima pilannut sähkömarkkinat?

Markkinoiden ”pilaaminen” tarkoittaa tässä tapauksessa sähkön hinnan alentumista, jonka taustalla nähdään tuetun uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tuleminen markkinoille. Markkinat toimivat kuitenkin normaalisti: kun markkinoille tulee muuttuvilta kustannuksiltaan (polttoaineen hinta + huolto + päästöoikeuden yms.) edullista sähköä, se laskee hintaa sähkön kuluttajilta. Toki uusiutuvan energian tukeminen on lisännyt tuulivoimaa markkinoilla mutta alhaiseen sähkön hintaan vaikuttavat kuitenkin tällä hetkellä taantumasta johtuva kulutuksen lasku, alhainen hiilen ja päästöoikeuden hinta sekä normaalia paremmat vesivoimavuodet - ei ainoastaan tuulivoiman lisääminen.

Suomessa on toistaiseksi niin vähän tuulivoimaa, että se vaikuttaa suhteellisen vähän sähkön hintaan. Suomessa sähkön hintaa laskeva vaikutus kattaa tähän mennessä tukemiseen käytetyt eurot. Muualla Euroopassa, myös pohjoismaissa, uusiutuvaa sähköä tullaan tuottamaan yhä enemmän, ja samaan aikaan siirtoyhteyksiä maiden välillä rakennetaan jatkuvasti lisää. Sähkömarkkinat ovat siis joka tapauksessa muuttumassa perin pohjin, ja muualla rakennettava edullinen sähkö on myös suomalaisten sähkön kuluttajien ostettavissa. On siis pohdittava, haluammeko hyötyä uusiutuvan sähköntuotannon lisääntymistä myös kotimaisina investointeina vai tuoda muissa maissa tuotettua sähköä. EU:n tavoitteena on yhdistää eurooppalaiset sähkömarkkinat, eli eristäytyminen omiin oloihimme on paitsi kallista, myös käytännössä mahdotonta EU-yhteistyön kannalta.

Lähteet:

Liski & Vehviläinen 2015