Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimasta kunnille

Suomen kuntien tehtävissä korostuu nyt ja tulevaisuudessa entistä voimakkaammin alueen elinvoiman turvaaminen. Tuulivoima on hajautettua sähköntuotantoa, joten useat suomalaiset kunnat voivat hyötyä tuulivoimainvestoinneista ja niiden tuomista positiivisista vaikutuksista.

Selvityksen mukaan Suomeen tähän mennessä rakennetun 2000 megawatin tuulivoimakapasiteetin taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät: 5,5 miljardin investoinnit tuulivoimahankkeisiin tuovat koko elinkaarensa aikana muun muassa miljardien liikevaihdon yrityksille ja verokertymät kunnille. Suoria ja kerrannaisia työpaikkoja Suomeen nyt rakennettu tuulivoima tuo elinkaarensa aikana kymmeniä tuhansia.

Vuotuisen Energia-asenteet tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia enenevässä määrin ja Energiateollisuus ry:n toteuttaman tutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista toivoisi Suomeen lisää tuulivoimaa (vuoden 2018 kyselyn tulos). Tuulivoimapaikkakunnilla tehtyjen tutkimusten mukaan alueen asukkaat ovat pääsääntöisesti sopeutuneet tuulivoimaan hyvin ja vain harvat kokevat siitä haittaa. Myös kuntapäättäjille syksyllä 2016 tehdyn kyselyn mukaan valtaosa kuntapäättäjistä (64 %) on tyytyväisiä kunnassaan toteutettuihintuulivoimahankkeisiin (Aula Research 2017).

Näille sivuille on koottu etenkin kuntia koskevaa ja kiinnostavaa tietoa tuulivoimasta. Jos kaipaat lisätietoa jostain tietystä asiasta, ole yhteydessä STY:n henkilökuntaan – autamme mielellämme.

Mistä aiheista löydät tietoa tältä sivustolta

Tuulivoimahanke

• Ympäristövaikutusten arviointi
• Tuulivoimaloiden kaavoitus
• YVAn ja kaavan yhdistäminen
• Tuulivoimaloille haettavat luvat
• 
Rakennusluvan sisältö
• Tuulivoimaloiden purku

Taloudelliset vaikutukset

• Kiinteistövero
• Maanvuokratulot
• Työpaikat

Tuulivoima ympäristössä

• Maisemavaikutukset
• Vaikutukset eläimistöön
• Turvallisuuskysymykset
• Etäisyys asutukseen

Tuulivoimaloiden ääni

• Äänen terveysvaikutukset
• Infraääni
• Äänen sääntely

Esteellisyys

Ohjeistuksia

Yhteystietoja

Uusiutuvan energian kuntakatselmus 

HINKU-foorumi

Kaipaatko lisää tietoa yleisimmin tuulivoimasta kysytyistä kysymyksistä? Lue täältä usein kysytyt kysymykset