Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima ympäristössä

Polttoainevapaan tuulivoiman suurin positiivinen ympäristövaikutus on energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. Se, kuinka paljon päästöt vähenevät riippuu siitä, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoimalla korvataan. Mikäli tuulivoimalla korvataan hiililauhdevoimaloiden sähköntuotantoa on hiilidioksidipäästöjen vähennys noin 800-900 gCO2/kWh. Tämä on karkeasti tuulivoiman kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus esimerkiksi Tanskassa, jossa on paljon hiililauhteeseen perustuvaa sähköntuotantoa.

Kuten kaikella energiantuotannolla, myös tuulivoimalla on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutukset ja ennen kaikkea niiden merkittävyys riippuu monista tekijöistä, kuten hankkeen koosta ja toteutustavasta, sijoituspaikan olosuhteista ja alueen muista käyttömuodoista. Rakennettaessa esim. ennestään teolliseen ympäristöön tuulivoiman ympäristövaikutukset maisemallista vaikutusta lukuun ottamatta eivät juuri ole erotettavissa alueen muiden toimintojen aiheuttamasta tasosta. Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella.