Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimahanke

Aloite tuulivoimahankkeen käynnistämiseen voi tulla monelta eri taholta: tuulivoimahankkeisiin erikoistuneilta yhtiöiltä, energiayhtiöltä, kunnalta, yksityisiltä ihmisiltä, paikallisilta yrittäjiltä ja niin edelleen. Suomessa tuulivoimahankkeita toteuttavat eri kokoiset suomalaiset ja ulkomaiset tuulivoimahankkeiden suunnitteluun erikoistuneet yritykset ja suomalaiset energiayhtiöt, tai niiden omistuksessa olevat ns. mankalayritykset. 70 prosenttia tuulivoimahankkeista on suomalaisessa omistuksessa (2018).

Keskikokoisen tuulivoimahankkeen (noin 10 tuulivoimalaa) kokonaiskesto alkuselvityksistä valmiiseen tuulipuistoon on keskimäärin 4 - 6 vuotta. Pieni, muutaman voimalan hanke, voi olla sähköntuotannossa alle kahdessa vuodessa hankkeen alkuselvityksistä. Hankkeen eteneminen riippuu monesta seikasta, mm. tehtävien selvitysten aikataulutuksesta, sekä missä määrin tuulivoimaprojektin läpivienti on paikkakunnalla ja alueen viranomaisilla entuudestaan tuttu asia.

Pähkinänkuoressa tuulivoimaprojektissa täytyy tehdä seuraavat vaiheet, joita tehdään usein samaan aikaan limittäin:

1. Esiselvitys ja sopivan alueen etsintä
2. Neuvottelut kunnan sekä alueen maanomistajan kanssa ja vuokrasopimusten laatiminen
3. Alustavat neuvottelut verkonhaltijan kanssa
4. Tuulimittausten aloittaminen
5. Yhteysviranomaiselta (ELY-keskus) päätös sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja tarvittaessa YVA-selvitysten aloittaminen. Tänä päivänä kaava voidaan laajentaa täyttämään myös YVA-lain vaatimukset, jolloin erillistä YVA:a ei tehdä.
7. Alueen kaavoitus tuulivoimakäyttöön
8. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan kanssa
9. Lupien hakeminen (lataa kaavio luvituksesta)
10. Maanrakennustyöt
11. Voimaloiden hankinta ja rakentamisen aloitus

Tuulivoimaloiden paikan valintaan vaikuttavat erittäin monet asiat, esimerkiksi:

• Tuulisuus
• Sähköverkkoon liittymismahdollisuudet
• Asutus
• Luonto- ja maisema-arvot
• Maanomistajien suhtautuminen hankkeeseen
• Kunnan suhtautuminen hankkeeseen
• Alueen kaavoitustilanne

Sijoituspaikkaa valittaessa tehdään yleensä kompromisseja eri tekijöiden välillä. Tuulisin kohde ei välttämättä ole paras, vaan muut edellytykset ratkaisevat lopullisen sijoituspaikan.