Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Terveysvaikutukset

Tuulivoimaloiden äänen terveysvaikutuksia asuinympäristössä on tutkittu kansainvälisesti ja nykyisen tutkimustiedon mukaan tuulivoimaloiden äänillä ei ole havaittu suoria terveysvaikutuksia. Tulosten mukaan äänenvoimakkuuden kasvu voi johtaa suurempaan koettuun häiritsevyyteen mutta yksilölliset erot kokemusten suhteen ovat suuria. Myös hiljainen ääni voi ärsyttää, oli äänilähde mikä tahansa.

Yhteyttä esimerkiksi tuulivoimalamelun äänitason ja unenlaadun välillä ei ole löytynyt silloin, kun äänitaso asunnon ulkopuolella on alle 45 desibeliä. Valtioneuvoston tuulivoimaloiden ääniohjearvoista antaman asetuksen mukaan tuulivoimaloiden ääni ei saa ylittää päivällä 45 desibeliä ja yöllä 40 desibeliä talojen tai loma-asuntojen välittömässä läheisyydessä.

Tutkimuksia ja aineistoja terveysvaikutuksista

Hallituksen terveysselvitys 2017. Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutus terveyteen (VTT, THL, STUK, HY)

Hongisto. 2014. Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset. 

Lyhyesti: Tavoitteena koota yhteen ulkomaalainen tutkimustieto, jossa on selvitetty tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia asuinympäristöissä.

Turunen & Lanki. 2015. Tuulivoimamelun terveysja hyvinvointivaikutukset.

Turunen, Tiittanen & Lanki. 2016. Meluhaittojen kokeminen ja oireilu yhdeksällä tuulivoima-alueella Suomessa.

Lyhyesti: Tässä artikkelissa kerrotaan ensimmäisiä tuloksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksesta yhdeksällä tuulivoima-alueella Suomessa.

Health Canada 2014. Wind Turbine Noise and Health Study: Summary of Results

Lyhyesti: Kanadassa on toteutettu laaja tuulivoimaloiden vaikutuksesta lähiasukkaiden terveydentilaan. Tutkimus on ensimmäinen, jossa kerättiin fysiologisia näytteitä tuulivoimaloiden lähellä asuvilta. Tulokset toistavat pitkälti samaa, mitä aiempi tutkimus aiheesta, ja eivät osoittaneet yhteyttä melualtistuksen tai subjektiivisen tai objektiivisesti mitatun stressin välillä.